Бизнес-Эксперт
61001, Украина, г. Харьков,
пл. Восстания, 7/8,
корпус 10, 4 этаж
Тел.: +38(050)935 73 75
E-mail:
Яндекс.Метрика

Круглый стол по обсуждению проекта закона «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

4 декабря 2008 годапо инициативе Управления по вопросам предпринимательства, инвестиций и потребительского рынка Харьковского городского совета состоялся круглый стол по обсуждению проекта закона «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», который представлен Министерством экономики для обсуждения.

В работе круглого стола приняли активное участие также сотрудники консалтинговой компании «Бизнес-Эксперт», а именно: директор компании Порятуй А.Ф. и руководитель проектов по маркетинговому консалтингу Дунаев И.В.

На имя начальника управления по вопросам предпринимательства, инвестиций и потребительского рынка Харьковского городского совета были подготовлены и представлены следующие предложения по редакции обсуждаемого проекта закона.

 

Начальнику Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Харківської міської ради

Проскуріну А.М.

  

Шановний Андрію Миколайовичу!

 

 

Консалтинговою компанією «Бізнес-Експерт» уважно розглянуто проект Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (далі – проекту Закону), підготовлений Міністерством економіки України.  

За результатами попереднього розгляду і обговорення хочемо зауважити на деяких принципових речах та внести окремі пропозиції.

 По-перше, дивно виглядає ліміт для ФО-П та юридичних осіб (далі - ЮО) 500 тис грн. та 1 000 тис грн. відповідно (п.2.1.1 і 2.1.2 статті 2 Проекту Закону). Це говорить про те, що, на думку авторів проекту Закону, за 11 років вартість і купівельна спроможність гривні не змінилася. Це не так: мінімальна зарплата у 1998 році була близько 75 грн. при середній по країні близько 154 грн. Зараз ці цифри зросли майже на порядок (у дев’ять-десять разів) при непрогнозованій інфляції на 2009 рік. У такому випадку логічним буде:

а) прив’язати ліміт об’єкту оподаткування не до конкретного і незмінного числа, а до рівня і динаміки мінімальної зарплати;

б) збільшити ліміти для ФО-П до 1,500-2,000 тис. грн. на рік і для ЮО – до 4,500 грн на рік, проіндексувавши такі ліміти обсягів до відповідно до інфляції за останні 11 років, що більшою мірою буде відповідати реальному стану речей і вартості української грошової одиниці.

 По-друге, цілком усвідомлюючи мотивувальну мету авторів проекту Закону щодо спрощення ведення обліку суб’єктами господарювання, неприйнятним є визначення об’єкту оподаткування.

2.1) У його якості заразподається «загальна сума будь-яких коштів, отриманих від усіх видів діяльності, вартості матеріальних і нематеріальних цінностей (активів), цінних паперів, інших об’єктів власності, отриманих протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі…» (п.1.3. ст.1) при подальшій корекції з урахуванням 17 обмежень (п.3.1 ст.3). Таким чином підприємці матимуть спочатку, відобразивши, збільшити базу оподаткування, а потім її зменшити. Це, на наш погляд, не є декларованим і бажаним полегшенням для бізнесу.

На нашу думку, для бізнесу є більш прийнятним об’єкт оподаткування (як у діючому Указі Президента України) – виручка як сума, фактично отримана на свій рахунок або така, що надійшла до каси.

Так, авторами проекту Закону пропонується оподатковувати будь-які внески (матеріальні, грошові, інші) самих засновників підприємства, які роблять це із своїх же зароблених на даному підприємстві коштів або коштів, взятих у кредит (напр., як фізичні особи). Але  цьому, логічно, має передувати оцінка (за невідомою методикою) вартості такої «допомоги», що ніяк не полегшує ведення бізнесу і може вимагати додаткових сторонніх експертиз і додаткових термінових витрат.

2.2) Далі, така поширена у бізнесі форма розрахунків як авансовий платіж (або часткова передплата, обумовлена угодою) також буде підлягає оподаткуванню. Дуже суперечливим є те, що у разі розірвання такої угоди, поверненню другій стороні підлягає її аванс, але з нього вже сплачені усі податки, у тому числі і у соціальні фонди. Тому нами пропонується виключити з бази оподаткування авансові платежі або до моменту повного розрахунку між сторонами, або до появи офіційних підтверджувальних документів про завершення робіт або поставки товарів (напр., акт виконаних робіт), або ввести і використовувати таке поширене в теорії економіки підприємства поняття, як «витрати майбутніх періодів». Тобто, об’єктом оподаткування варто вважати «виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб`єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)»[1]без урахування авансів (отриманих передплат).

 По-третє, пропонуємо залишити існуюче зараз обмеження щодо чисельності працюючих у ФО-П (п.2.1.1 ст.2 проекту Закону) – 10 осіб, оскільки зменшення чисельності буде лише стимулювати неофіційну зайнятість населення з виплатою неофіційної зарплатні у тих же самих ФО-П, що не є у найближчі роки добрим ні для кого.

 По-четверте, дискусійним виглядає стаття 10 проекту Закону.

4.1.) Пунктом 10.2 пропонується виокремити і сплачувати згідно чинному законодавству страхові внески до соціальних фондів. Оскільки динаміку зміни саме їх спрогнозувати неможливо, а об’єктивно нема підстав для її зменшення, то уся економія коштів, яку досяг підприємець за рахунок саме спрощеної системи оподаткування, зникне. Відтак, таке обмеження не є доцільним.

4.2.) Пунктом 10.4 пропонується скоротити чинний перелік податків і зборів (17 видів) до шести видів. Дуже цікавим було б побачити авторське обґрунтування Мінекономіки саме цього положення. На нашу думку, це є передчасним, оскільки значно ускладнює ведення податкового обліку саме у ФО-П. Тобто нами пропонується залишити незмінним діючу норму Указу Президента щодо цього моменту.

 По-п’яте, вилученню або значному уточненню підлягають окремі положення пункту 2.2 статті 2 проекту Закону.

5.1.) Зважаючи на те, що у якості засобу стимуляції продаж через Інтернет зараз використовують дуже багато малих фірм, то пункт «С» доцільно було б подати у такій редакції: «с) суб’єктів господарювання, які провадять розрахунки за товари і послуги через мережу Інтернет». Зрозуміло, що у поданій у проекті Закону трактовці розмитим є поняття «продаж товарів». І чи можна віднести до «продажу товарів» он-лайн публікації ціни (прайс-лістів) і каталогів продуктів (послуг, робіт), або це варто віднести лише до так званих «Інтернет-магазинів»? Це логічно буде створювати неконкурентні умови для вже зареєстрованих малих підприємств і незареєстрованих (яких зараз більшість), оскільки первинно ще не існує в Україні достатньої законодавчої бази для відслідковування і примусу онлайн-бізнесменів, зокрема т.з. «Інтернет-магазинів». Тому пропонується спочатку законодавчо врегулювати цей аспект господарювання.

5.2.) Дуже дивним є і те, що пропонується вилучити і оптових продавців зі складу платників єдиного податку (строчка «Т» пункту 2.2 статті 2). Це суперечить принципам господарювання, закладеним у Господарському кодексі України, де вказано, що підприємець вільний обирати вид і форму ведення свого бізнесу. Тому пропоноване обмеження є відвертим порушенням прав підприємців.

Зараз дуже багато підприємців, які здійснюють операції з купівлі і продажу товарів, торгують і вроздріб, і оптом. Тому що слід розуміти під «оптом»? Наприклад, тисячі торговців декількох десятків харківських міських ринків і торгівельних майданчиків, котрі сплачують лише фіксований податок до 200 грн./міс., завжди будуть згодні продавати свою сільгосппродукцію як вроздріб, так і так званим «оптом» (умовно, від 20-30 кг одному покупцеві) зі знижкою 5-30% – такі особи теж мають бути на загальній системі оподаткування?!

 У якості резюме слід наголосити, що, вочевидь, даний проект Закону готували теоретики, які не до кінця обізнані з практикою ведення реального і чесного бізнесу в Україні. Тому врахування пропонованих ініціатив наших фахівців буде однозначно сприяти активізації бізнес-процесів в Україні і на Харківщині.

  

З повагою,

Директор компанії                                                                           А.П. Порятуй[1]п. 1 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва"

 

Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.